Loading ...

Hjælp til selvhjælp

Velkommen til denne side, som præsenterer nogle forslag til at opretholde en god mental og følelsesmæssig balance.

Livet rummer mange glæder og sorger. Når det opleves svært, er det godt at have nogen at tale med, som man har tillid til og som vil lytte til, hvordan man har det. Det er meget vigtigt, at man får talt om, hvordan man har det, så man ikke skal bære det hele selv.

Når det er sagt, er det vigtigt at vide, at der er mange ting, man selv kan gøre, for at komme godt videre i livet.

Det er derfor jeg har lavet denne side, hvor jeg fremlægger tre gode og evidensbaserede værktøjer til mental sundhed, som man kan arbejde med selv. De fremgår herunder og jeg håber, de kan komme dig til gavn. 

Er det ikke tilstrækkeligt, er du velkommen til at kontakte mig.

Mindfulness meditation

Mindfulness er et fantastisk redskab og der er lavet meget grundig forskning, der viser evidens for positive effekter på både det mentale og fysiske velbefindende. Nedenfor beskrives nogle af fordelene:

1. Stressreduktion: Mindfulness hjælper med at reducere stress ved at lære dig at fokusere på øjeblikket og acceptere tingene, som de er. Dette kan give dig redskaber til bedre at håndtere udfordringer og stressende situationer.

2. Forbedret mentalt helbred: Praksis i mindfulness er blevet knyttet til en forbedring af mentalt velvære. Det kan reducere symptomer på angst og depression, øge følelsen af ro og forbedre din generelle psykiske sundhed.

3. Bedre fokus og koncentration: Gennem mindfulness-træning lærer du at forbedre din koncentration ved at rette opmærksomheden mod det aktuelle øjeblik. Dette kan have positive konsekvenser for din arbejds- eller studiepræstation.

4. Forbedret søvnkvalitet: Mange oplever, at mindfulness hjælper med at reducere tankemylder og bekymringer, hvilket kan forbedre søvnkvaliteten og fremme en sund søvnrytme.

5. Bedre håndtering af følelser: Mindfulness lærer dig at observere dine følelser uden at blive overvældet af dem. Dette kan hjælpe dig med at håndtere negative følelser mere konstruktivt og skabe større emotionel stabilitet.

6. Øget selvbevidsthed: Gennem mindfulness øges din bevidsthed om dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Dette kan føre til en dybere forståelse af dig selv og dine reaktioner på forskellige situationer.

7. Bedre livskvalitet: Samlet set kan mindfulness bidrage til en forbedret livskvalitet ved at skabe mere nærvær, balance og tilfredshed i dit daglige liv.

Ved at integrere mindfulness i din dagligdag kan du opnå en række positive effekter, der strækker sig ud over det, der er nævnt her. Det er vigtigt at bemærke, at mindfulness er en færdighed, der kan udvikles over tid, og regelmæssig praksis er nøglen til at opnå langvarige fordele.

Hvis du har lyst til at arbejde videre er her mere vejledning:
Guidede mindfulness meditationer

Lær at meditere på 7 dage

Dette 7-dages mindfulness kursus inviterer dig til en berigende rejse ind i nuet gennem fokuseret meditation på åndedræt, krop og bevidsthed. 

Hver dag vil du deltage i en ca. 10-minutters guidet meditation, og det er min anbefaling, at du følger det op med yderligere 20 minutter egen praksis med fokus på åndedrættet for dermed at skabe en samlet session på 30 minutter. Således at du træner nærvær med dig selv. 

Det er bedst, hvis du indtager en tilladende og kærlig holdning til dig selv – som om du var din egen bedste ven. Du skal alligevel være sammen med dig hele livet.

Ovenstående guidning er lavet efter inspiration fra Sara Blondin: Learn how to meditate in 7 days, som kan findes på appen: Insight Timer, som nok er verdens største samling af meditations-vejledninger på utallige sprog.

Hvis du gerne vil vide mere om mindfulness meditation, så kan du se på Center for Mindfulness, hvor de både har information om den nyeste forskning og ligeledes mange gode meditationsvejledninger.

Mindmap

Mindmaps er kraftfulde redskaber til at fokusere og bearbejde information, formule handleplaner og begynde på nye projekter. Faktisk er Mindmapping en enorm støtte i enhver aspekt af livet – og jeg kan ikke anbefale det nok!

En Mindmap er et strukturerende tænkeredskab, som – når det mestres -giver både overblik og klarhed. Den vil hjælpe dig med at bearbejde information, generere nye ideer, styrke din hukommelse, få mest ud af din fritid og forbedre din arbejdsmetode.

Mindmaps er analytiske i den forstand, at du kan bruge dem til at løse enhver form for problem. Ved hjælp af både din kreativitet og logiske evne dykker Mindmaps direkte ned i kernen af sagen. De tillader også, at du ser det store billede. De er på den ene side mikrokosmiske og på den anden makrokosmiske.

Både skønheden og effekten af dette tænkeredskab ligger i dets enkelhed. På papir er det et farverigt, visuelt diagram brugt til at fange information på en måde, der appellerer til alle hjernens funktioner. Det aktiverer “helhedsorienteret” tænkning ved at engagere både hjernens logiske og kreative sider.

Sådan kunne det måske se ud

Ruminering eller mindmap

Ruminering refererer til gentagne, bekymrede tanker om en begivenhed eller følelsesmæssig tilstand. Det indebærer at tænke på det samme problem igen og igen – uden at finde en løsning.

Ruminering er ofte pinefuldt og kan forstærke negative følelser og bidrage til stress eller angst. Det adskiller sig fra konstruktiv refleksion ved at være en gentagen tankecyklus uden progression.

At bryde denne cyklus og fokusere på mere positive tankemønstre er vigtigt for mental sundhed. Teknikker som mindfulness eller terapeutisk interventioner kan hjælpe med at håndtere ruminering.

Ovenstående verdensberømte figur kaldes Grubleren og er lavet af den franske billedhugger Auguste Rodin i 1902. Tænk hvis han havde kendt til mindmap? Det kan selvfølgelig også være at Grubleren har fundet en ny måde at udføre mindfulness meditation.

Skriveterapi

Velkommen til rejsen ind i det transformative landskab af skriveterapi.

Her handler det om at udforske den berigende praksis af at skrive som en kraftfuld vej til selvrefleksion, forståelse og personlig vækst.

Gennem ord og selvudtryk åbner skriveterapi døren til dybe indsigter og er for mange et værdifuldt redskab til at navigere gennem livets udfordringer.

Opdag, hvordan denne enkle praksis kan være en kilde til indre styrke og selvopdagelse!

Forskning om skriveterapi har vist positive resultater inden for psykologisk velvære og fysisk sundhed. Studier har indikeret, at regelmæssig skrivning ofte har terapeutiske fordele og bidrager til håndtering af vanskelige følelsesmæssige situationer og bidrager til øget livskvalitet.

Det er vigtigt at nævne, at forskningen på området fortsat udvikler sig, og resultater kan variere fra person til person.

Skriveterapi er blevet integreret i mange terapeutiske praksisser og er generelt anerkendt for sin potentielle positive indvirkning på mental sundhed og trivsel.

At udtrykke sig er et dybt alment og naturligt menneskeligt behov. Det har ingen alder eller social form. 

At finde sin egen stemme er måske noget at det vigtigste man kan som menneske. Nogle kommer let til det – for andre kræver det mere arbejde. Find din egen måde at gøre det på.

God arbejdslyst!

Selvudfoldelse gennem ord

Kreativ skrivning

Kreativitet

Kreativ skrivning er et fantastisk redskab til personlig udvikling, til at udfolde spontanitet, kreativitet og livslyst.

Julia Cameron er en amerikansk forfatter, kunstner og underviser inden for kreativitet. Hun er bedst kendt for sin bog “The Artist’s Way” (På dansk ‘Kreativitet’), der blev udgivet i 1992. Bogen er en selvudviklingsguide designet til at hjælpe mennesker med at genopdage kreativitet, overvinde skriveblokering og andre kreative blokeringer.

Julia Cameron opfordrer bl.a. læsere til at indføre morgenrutiner kaldet “morning pages,” hvor man dagligt skriver tre sider håndskrevne noter – eller flowskrivning – for at frigive kreativ energi, bl.a. ved at bremse den kritiske tænkning, der ofte hæmmer den mere legende eller kreative side. 

Hendes tilgang fokuserer også på ugentlige “kunstnerdage” for at pleje sjælen og genopdage glæden ved kreativ udfoldelse. 

Bogen absolut værd at læse!