Psykologisk rådgivning

Ethvert menneske kan komme i en situation, hvor man har brug for hjælp til at komme videre i livet på en god måde. Livet rammer os alle på et eller andet tidspunkt, og vi kan pludselig befinde os i en situation, som er smertefuld og hvor vores tidligere måder at klare det på – ikke længere slår til. Dette kan man ikke forhindre. 

Det, der gør en forskel er, hvad man gør, når det er sket. Så er det måske der, hvor det er en god ide at få noget hjælp.

Psykologiske samtaler er hjælp til at håndtere vanskelige situationer, hvor man oplever at være kørt fast og måske reagerer på en overraskende, uventet og uhensigtsmæssig måde.

Det kan være i forbindelse med stress, depression, angst, kriser eller eksistentielle forhold

– måske i forhold til samliv eller skilsmisse 
– måske ved pludseligt opståede hændelser 
– måske er der sket noget på arbejdspladsen 
– måske synes du livet er tomt og at der må være noget mere…

Det kan godt være, at du ønsker hjælp til personlig udvikling og udfoldelse af den person, du føler, du i virkeligheden rummer, men som ikke rigtigt kommer til udtryk i dit aktuelle liv. Det kan således være hjælp til karriereskift eller livsfordybelse.

Enhver krise er også en mulighed for at tage sit liv op til fornyet overvejelse og se på, om man lever som man gerne vil – og hvilke muligheder der er, for at dreje det i en mere ønsket retning.

Det er ikke sjældent at man ser at en livskrise benyttes til at lægge livet om og måske gøre nogle af de ting, som man altid har haft lyst til. Men naturligvis ikke altid – der er også situationer, hvor man har et godt liv, men der er et helt specifik og begrænset forhold, der er kommet på tværs – og som man ønsker hjælp til at komme videre med.

Hvert menneske er unik på sin egen helt særlige måde. Hvert menneske har sin egen særlige kvalitet. Denne kvalitet må man udtrykke i livet på en måde, der opleves meningsfyldt, hvis man skal føle sig godt tilpas. Det er dette arbejde, som jeg tilbyder hjælp til. Kvaliteter, der ikke får udfoldelse – som man ikke bruger eller måske endda har glemt eller slet ikke kender til – giver tristhed, tungsind og depression.
Det ulevede liv har også konsekvenser.

“Man kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over ens hoved, 
men man kan forhindre dem i at bygge rede”.
Kinesisk ordsprog

Keld Kunze

Cand. psych. aut., klinisk psykolog
Specialist i Konfliktløsning
Specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi
Master i Innovation og Ledelse 

Faglig profil

Jeg anvender en bred vifte af forskellige tilgange, som anvendes udogmatisk efter behov.

Min teoretiske baggrund er et sammenhold af kognitivt, systemteoretisk, analytisk og eksistentiel psykologi.

 • Det kognitive handler om hvad og hvordan vi tænker – og har fokus på forandring af den mentale aktivitet.
 • Det systemiske handler om at se på helheder, sammenhænge, relationer og ressourcer.
 • Det analytiske handler om at inddrage det ubevidste, drømme, kreativitet og indre visdom.
 • Det eksistentielle handler om at tage sit livsprojekt og personlige kvaliteter alvorligt, for derved at tage stilling til sig selv og sin egen livsforståelse.
 • Til grupper og organisationer læner jeg mig op af innovationstankegang og kompleksitetsteori. 

Disse tilgange udfoldes med et korttidsterapeutisk og løsningsfokuseret udgangspunkt, eventuelt suppleret med hypnose.

Teorier er gode at have ved hånden som styringsredskaber og forståelsesrammer, men virkeligheden og det gode møde kræver omsorgsfuld åbenhed, tillid og nærvær for at få talt om det, der er svært at tale om og derigennem få indsigter, der bringer positiv udvikling og livsmestring. Samtalen er redskabet, hvorigennem dette kan ske. 

Særlige fokusområder

 • Stress og udbrændthed
 • Angst og depression
 • Sorgbearbejdning og krisehåndtering
 • Parforhold
 • Skilsmisse
 • Eksistentielle forhold
 • Psykologisk Krisehjælp
 • Arbejdsliv
 • Konfliktløsning
 • Personlig udvikling
 • Meditations vejledning

Herudover for organisationer, virksomheder og andre faggrupper

 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Konfliktløsning i grupper og organisationer
 • Procesledelse og konfliktmægling
 • Innovation og ledelse
 • Strategisk design af organisatoriske udviklingsprocesser
 • Supervision og coaching af psykologer og andre faggrupper 

Erfaring

Jeg har i de sidste 20+ år arbejdet professionelt med mennesker i svære situationer og efterhånden fået indsigter og viden om det at være menneske, som jeg håber, kan komme dig til gode.

Først som selvstændig psykolog med ydernummer. Fra 1994 har jeg været tilknyttet Center for Konfliktløsning og grunduddannelsen i konfliktmægling. Herefter som organisationspsykolog på Næstved Sygehus, Region Sjælland, dernæst som leder af Københavns Kommunes Socialforvaltnings Supervisionshus og nu som selvstændig igen som organisationskonsulent med privat praksis – i firmaet Trolle og Kunze.

Jeg har i alle årene modtaget klienter med mange forskellige problematikker og ønsker.

Herudover har jeg erfaringer med meditation opsamlet igennem 40 år og er i denne forbindelse inspireret af Bob Moore og Jes Bertelsens tankeunivers. Jeg synes dog det er vigtigt at finde sin egen vej – også i denne forbindelse.

Har du et personlige ønske eller problematik, som du gerne vil have løst – eller har du brug for konfliktløsning eller organisationsudvikling, er du meget velkommen til at tage kontakt.

Du skal være opmærksom på, at jeg har ikke overenskomst med sygesikringen

Priser og betalingsbetingelser

Priser

Individuelle samtaler (50-60 min.): kr. 900,-
Par samtaler (90 min.): kr. 1.200,-
Supervision, coaching (50-60 min.): kr. 1.600,-

Klippekort - forhåndsaftale

5 samtaler betalt forud: kr. 4.275,-
10 samtaler betalt forud: Kr. 8.100,-
Klippekortet er gyldigt i to år og kan ikke refunderes.

Betaling

Kan være kontant, på MobilePay eller faktura. Hvis din arbejdsplads betaler for dig, kan jeg sende en faktura direkte til din arbejdsgiver.

Tilskudsmuligheder

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen. Det betyder, at der ikke er tilskud fra det offentlige.

Har du en privat sundhedsforsikring, er der i visse tilfælde mulighed for tilskud afhængigt af vilkårerne i den enkelte forsikring. Vil du benytte denne mulighed anbefales du på forhånd at indhente accept fra forsikringsselskabet.

Aflysning

Meld venligst afbud i så god til som muligt, hvis du ved, du bliver forhindret i at møde.

Ved afbud samme dag betales fuldt honorar.

For klienter, der henvises gennem Prescriba, betales kr. 350,- ved afbud samme dag.

Kontakt information

Klinikken er åben

Mandag - onsdag
Kl. 8:30-18:30

Adressen er her

Lille strandstræde 10, 2. sal
1254 København K

Kontakt

Telefon: 2076 0880
Email: keld@kunze.dk

Virksomhed

Trolle og Kunze I/S
CVRnr. 34 36 50 83
Bank: Nordea 2275 0724 804 861

DanishEnglish